EFFEKTSTYRNING

StyrDirigenten hjälper dig med effektstyrning för både fjärrvärme och el. Vi sänker dina effektkostnader.
 

STYRDIRIGENTEN®

StyrDirigenten styr inte bara fastighetens olika apparater utan får dem att fungera tillsammans i ett gemensamt system. På ett optimalt sätt med minsta miljöåtgång tar den även vara på yttre och inre faktorer – solljus, yttertemperatur, personbelastning och belysning.
Ett synnerligen intelligent sätt att få ut det mesta av uppvärmningen och samtidigt minska energiåtgången med 20–30 %.
Följ med på framgångståget för en miljövänligare framtid!
 

ENERGIBESPARING I TOPPKLASS

Våra fastigheter står för 40 % av den totala energiåtgången. Det enklaste sättet att ändra på detta är att investera i ett nytt styrsystem. Med vår hjälp är det en smidig process och en god investering som oftast har en payoff-tid på endast ett par år. Utifrån vår långa erfarenhet och vårt breda systemkunnande har vi utvecklat en programvara som tar hänsyn till hela fastighetens behov. Vi kallar den StyrDirigenten, och den både förenklar driften och bidrar till en bättre miljö.

HUR VI JOBBAR STEG FÖR STEG

Vi har kompetens inom hela kedjan från ide till färdig anläggning.

Vi utför alla typer av entreprenader. Det kan vara funktionsentreprenad med ABT 06, utförande enligt ABT 04 eller andra villkor. Vi lämnar fasta priser eller jobbar enligt löpande räkning.

Gemensamt för alla sätt att jobba är att vi vill kunna möta våra kunder efter utfört arbete och känna att vi gjort ett bra jobb med en nöjd kund som fokus.

  1. Styrprinciper och idéer mm sammanställs och vi konstruerar underlag för driftbeskrivningar.
  2. Vi lämnar ett prisförslag på detta och diskuterar en lämplig lösning tillsammans med kund.
  3. Våra konstruktörer gör driftbeskrivningar och elritningar.
  4. Apparatskåpet produceras i vår elverkstad.
  5. Våra styrinstallatörer installerar anläggningen ute hos våra kunder.
  6. Programmerarna gör idrifttagning tillsammans med styrinstallatören och provar alla funktioner samt trimmar in det hela.
  7. Vi utbildar driftpersonalen i skötsel och handhavande.

VÅR ERFARENHET

Vi utför ca 50 st entreprenadjobb om året med varierande storlek. Det minsta kan vara styr för en fjärrvärmecentral och det största kan vara ett nytt badhus som Arenan i Skövde där vi gjorde all styrutrustning.
Vi har jobbat med detta sedan starten 1998 och har en massa både kompetens och erfarenhet som vi och våra kunder har nytta av i framtida projekt.


Hur mycket kan du spara?

Med Styrdirigenten så kan du enkelt spara 15% av dina kostnader.