Klimatsmarta kontor

Energiprojekt – Kontor/Affärsfastigheter

Vi har lång erfarenhet från dessa byggnader som oftast har mycket  komplexa installationer.

Vår programvara, StyrDirigenten hanterar detta och tillsammans med vår kunskap, så erbjuder vi mycket effektiva energilösningar. De största energiförbrukarna i denna typ av byggnader är ventilation , värme och kyla. Tillskottsvärme till fastigheten sker från personer, belysning och solen.


Ventilation

Vårt styrsystemet tar hänsyn till fastighetens verkliga ventilationsbehov och anpassar luftflödena efter detta . Vi installerar ett antal rumsgivare i lokalerna och får med detta kontroll över  ventilationsbehovet genom att kontinuerligt mäta temperatur och luftkvalitet. Med dessa parametrar styr vi sedan luftmängden till lokalerna.

Värme/Kyla

Vår utrustning använder den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom detta kan vi  styra till en jämn temperatur i lokalerna. Kylbehovet i fastigheten varierar också.  När solen skiner och belysningen är tänd påverkas inomhusklimatet i fastigheten. Styrsystemet  känner  av detta. Vi styr då ventilation, värme och kylanläggningen så att dessa samverkar med byggnadens förmåga att lagra värme.

Det är mycket vanligt att de olika systemen lever sina olika liv med onödigt höga energikostnader som följd.

Vi har med våra innovativa lösningar inom detta område utfört flera projekt med energibesparingar på mellan 30-50%.

Ekonomi

Åtgärderna är oftast återbetalda på 3- 5 år.

 

Välkomna att prova på våra tjänster!

Referenser

Linden, Götene

Behovsstyrning ventilationen via frekvensomvandlare och CO2-styrning i butik och restaurang samt att ändra styrprincipen från utetemperatur- till rumstemperaturstyrning på reglerkurvan.

ENERGIREDUCERING

47%

Radiohuset, Skövde

Vårt uppdrag har varit att el-, och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

97%

Bilia, Mariestad

Vårt uppdrag har varit att sänka el, olja- och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur. Med en energianvändning på 283 kWh/m2/år var målsättningen att inkl. verksamhetsel beräknar vi kunna sänka till 150 kWh/m2/år vilket motsvarar en säkning på 47 %.

ENERGIREDUCERING

55%

Brandstationen, Skövde

Behovsstyrning ventilationen och rumstyrning.

ENERGIREDUCERING

33%

Commerce, Skövde

Vårt uppdrag har varit att sänka el- och värmeförbrukningen och trimma in dåligt fungerade styrsystem.

ENERGIREDUCERING

55%

Högskole bibloteket, Skövde

Vårt uppdrag har varit att sänka elförbrukningen med 50%, värmeförbrukningen med 60% och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

63%

Hus H, Högskolan Skövde

Efter utredning blev utgångspunkten för åtgärderna att mer än halvera fjärrvärmeförbrukningen. Även elförbrukningen kunde reduceras.

ENERGIREDUCERING

40%

Advokaten, Töreboda

Styrprincipen med utetemperaturstyrd reglerkurva är ersatt med rumstemperaturstyrning. Byte av ventilationsaggregat samt byte från befintliga el-batterier till nya eftervärmningsbatterier med uppvärmning fjärrvärme.

ENERGIREDUCERING

20%

Freja, Lidköping

Vårt uppdrag var att sänka elförbrukningen för värme, kyla och ventilation Efter utredning beslutade vi att använda befintlig kylmaskin vintertid som frånluftsvärmepump.

ENERGIREDUCERING

38%