klimatsmarta bostäder

Energiprojekt – Bostäder

Vi har lång erfarenhet från detta område.

Traditionellt har all värmestyrning varit baserad på att styra efter en utomhusbaserad kurva, men dagens fastigheter blir allt mer välisolerade.

Vi har utvecklat en metod för värmestyrningen där vi tar hänsyn till fastighetens verkliga energibehov och anpassar framledningstemperaturen efter detta. Vi installerar ett antal rumsgivare i lägenheterna och får med detta kontroll över energibehovet för tillskottsvärme.

Vår utrustning använder den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom detta kan vi  styra värmen till en jämn och behaglig temperatur i lägenheterna. När solen och vinden påverkar fastigheten så känner styrsystemet av detta och anpassar tillskottsvärmen efter detta.

Vi anpassar styrsystemet efter värmepumpar, fjärrvärme eller annan uppvärmningsform.

Med dessa åtgärder görs energibesparingar på 20-40% vid jämförförelse med en reglerutrustning som endast tar hänsyn till utetemperaturen.


 

REFERENSER

Boken Karlsborg

Vårt uppdrag har varit att sänka el- och värmeförbrukningen med 20 % och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

47%

Vänerblick Lidköping

Värmebesparing 15 % tillsammans med effektstyrning av elpannan beräknas spara in 60 000 kr/år.

ENERGIREDUCERING

32%

Fjolner Köping

Vårt uppdrag har varit att sänka värmeförbrukningen med 16 % och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

23%

Notarien Eskilstuna

Vårt uppdrag har varit att sänka värme- och elförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur. Målsättningen var att sänka fjärrvärmeanvändning med 15 %.

ENERGIREDUCERING

40%

Gästis Karlsborg

Vårt uppdrag har varit att sänka el- och värmeförbrukningen med 20 % och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

22%

Riksbyggen Lidköpings hus nr 9

Vårt uppdrag har varit att reducera uppvärmningen med 20 % samt skapa ett bättre inomhusklimat. Vi erhåller 22 grader som medeltemperatur i lägenheterna.

ENERGIREDUCERING

20%

Byggmästaren Töreboda

Vårt uppdrag var att sänka elförbrukningen med 20% och fjärrvärmeförbrukningen med 35% och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

38%

HSB BRF Dalslänten Skövde

Vårt uppdrag har varit att sänka el, olja- och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur. Besparingsmål var att reducera energianvändningen 15 %.

ENERGIREDUCERING

20%

Stationsgatan Ardala

Vårt uppdrag har varit att reducera uppvärmningen samt skapa ett bättre inomhusklimat och får det uppkopplat så att man fjärrstyra via dator, telefon eller läsplatta. Vi erhåller 22 grader som medeltemperatur i lägenheterna.

ENERGIREDUCERING

12%

Wetterlinsgatan Falköping

Vårt uppdrag har varit att sänka el, och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

22%

Brynäs Gävle

Vårt uppdrag har varit att sänka el, och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur.

ENERGIREDUCERING

14%