ENERGIPROJEKT

Våra byggnader står för ca 45 % av energiåtgången i samhället. Genom förhållandevis enkla åtgärder som ett nytt styrsystem, kan vi sänka era energikostnader och spara ca 30 % av energiförbrukningen. Vi har lång erfarenhet av detta , och har utvecklat våra programvaror för att optimera driften av fastigheternas olika system, och få dem att samverka på ett energismart sätt.

För fler referenser för just din fastighetstyp - kontakta oss på info@lorentzonsstyr.se.

Vi jobbar med kundanpassade lösningar, där vi framförallt tar hänsyn till hur den framtida driften av anläggningen ska ske.

Vi erbjuder oss att ta helhetsansvar med installation av tex värmepumpar, fläktbyten med mera samt ett driftansvar med fjärrövervakning och åtgärder på plats. Denna lösning passar för fastighetsägaren som vill ha en part att jobba med som tar ansvar för hela funktionen.

Vi kan också kombinera detta med en finansieringslösning, där vi tar finansieringen av energisparprojektet och kunden betalar oss efter utförd prestation, i form av energibesparing och minskade underhållskostnader.

Vi levererar självklart bara styrfunktionerna för den kund som önskar det och vill hålla i utvalda delar själv.

Välkommna att kontakta oss för en diskussion runt era energikostnader!

Delat upp våra verksamhetsområden, tryck för referenser.